• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Khoa học tự nhiên và toán học

Quy hoạch thực nghiệm
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Nguyễn Cảnh'>Nguyễn Cảnh</a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 512.028 5
Xuất bản
: 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 1993
Mô tả
: 156tr ; 20,5cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: Quy hoạch thực nghiêm; Tối ưu hóa; Mô hình toán đại số tuyến tính;
Từ khóa
:
Ngày cập nhật
: 12/17/2005 2:34:28 PM
Chương 1: Một số thông số của đại lượng Chương 2: Phân tích tương quan và hồi quy Chương 3: Một số phương pháp quy hoạch thực nghiệm Chương 4: Các phương án thực nghiệm cấp 2 Chương 5: Quy hoạch thí nghiệm trong nghiên cứu giải đồ - Thành phần - tính chất Chương 6: Một số phương án tối ưu hóa khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
1 Kho 1 Tầng trệt 1
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001470 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Mã sinh viên: