• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Y học, dược học

Dược lâm sàng và điều trị
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Hoàng Thị Kim Huyền'>Hoàng Thị Kim Huyền</a>, <a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Hoàng Thị Minh Châu'>Hoàng Thị Minh Châu</a>, <a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Nguyễn Thành Đô'>Nguyễn Thành Đô</a>, <a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Kiều Khắc Đôn'>Kiều Khắc Đôn</a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 615.1
Xuất bản
: Tái bản lần 2. - H.: Y học, 2007
Mô tả
: 310tr ; 27 cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: Dược học; Thuốc;
Từ khóa
: Thuốc
Ngày cập nhật
: 11/21/2013 10:56:24 AM
Nội dung cuốn sách bao gồm 16 chương chia thành 2 phần: Phần 1: Dược lâm sàng trong thực hành bệnh viện. Phần này gồm 5 chương, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho hoạt động của các dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện. Phần 2: Sử dụng thuốc trong điều trị. Phần này hiện tại chỉ gồm 11 chương, đề cập đến việc sử dụng thuốc trong điều trị một số nhóm bệnh; trong tương lai phần này sẽ được mở rộng thêm để có thể bao quát được hầu hết các bệnh mà người dược sĩ lâm sàng cần nắm vững.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
1 Kho 1 Tầng trệt 5
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015673 Còn Đang mượn nv0000631 Huỳnh Thị Anh Thư 03/08/2014
100015672 Còn Rỗi
100015674 Còn Rỗi
100015675 Còn Rỗi
100015676 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Mã sinh viên: