• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học

Bàn về tác phẩm " Làm gì ? " của V.I.Lênin
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Hồng Dương '>Hồng Dương </a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 335.4
Xuất bản
: 1. - Mát-xcơ-va: APN, 1986
Mô tả
: 26tr ; 19 cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: Chủ nghĩa Mác - Lênin;
Từ khóa
:
Ngày cập nhật
: 11/18/2004 3:44:32 PM
Những điều kiện lịch sử làm xuất hiện tác phẩm này Chủ nghĩa cơ hội và cuộc đấu tranh chống CNCH TÍnh tự phát và tự giác trong phong trào công nhân Kế hoạch xây dựng một đảng Mác xit tại Nga
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
1 Kho 1 Tầng trệt 1
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004231 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Mã sinh viên: