• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học

Giáo trình: Thị trường chứng khoán
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Bùi Kim Yến'>Bùi Kim Yến</a>, <a href='/SearchResult/0/1/0/BK/... [và những người khác]'>... [và những người khác]</a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 332.632 071
Xuất bản
: 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
: 586tr ; 21 cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: Thị trường chứng khoán -- Giáo trình;
Từ khóa
:
Ngày cập nhật
: 5/22/2009 3:50:18 PM
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan thị trường chứng khoán; công ty cổ phần; hàng hóa của thị trường chứng khoán; phát hành chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán phi tập trung; công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; công ty lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ; hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán; hệ thống thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
1 Kho 1 Tầng trệt 13
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008007 Còn Rỗi
100008009 Còn Rỗi
100008487 Còn Rỗi
100008488 Còn Rỗi
100008489 Còn Rỗi
100008490 Còn Rỗi
100008491 Còn Rỗi
100008586 Còn Rỗi
100008587 Còn Rỗi
100008588 Còn Rỗi
100008594 Còn Rỗi
100008595 Còn Rỗi
100009927 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Mã sinh viên: