• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện nhà
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Trần Duy Phụng'>Trần Duy Phụng</a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 621.381 5
Xuất bản
: 1. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2008
Mô tả
: 246tr ; 24 cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: Điện dân dụng -- Thiết kế;
Từ khóa
:
Ngày cập nhật
: 1/13/2011 1:19:38 PM
Cuốn sách gồm phần lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết trình bày các nội dung về an toàn điện, vật liệu - khí cụ điện, các loại đèn điện, chuông điện, các mạch điện ứng dụng và nội dung về thiết kế điện nhà. Phần thực hành gồm 28 phiếu hướng dẫn, mỗi phiếu hướng dẫn một nội dung thực hành cụ thể, được sắp sếp từ dễ đến khó.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
1 Kho 1 Tầng trệt 5
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010269 Còn Rỗi
100010270 Còn Rỗi
100010271 Còn Rỗi
100010272 Còn Rỗi
100010278 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Mã sinh viên: