Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày về dự án và MS Project. Làm quen với Microsoft Project. Các định dạng ban đầu cho dự án, Nhập dữ liệu của dự án. Hiệu chỉnh và lưu dự án cơ sở. Cập nhật thông tin dự án. Định dạng và in ấn...
Ký hiệu xếp giá:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ mờ, mạng nơ ron và những ứng dụng của chúng trong lĩnh vực: đo lường, điều khiển tự động và tự động hóa.
Ký hiệu xếp giá:
Gồm 14 chuyên đề về tự học xuất nhập khẩu từ con số 0, qui trình xuất nhập khẩu, Incoterms 2020, tìm kiếm đối tác & giao dịch, đàm phán, hợp đồng và chứng từ xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, bảo hiểm...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu những chiến lược quản lý trong chuyển đổi số như: Chuyển đổi số theo định hướng khám phá, mô hình kinh doanh chuyển đổi, số hoá không cứ phải gây phá vỡ, chiến lược dữ liệu của bạn, cạnh...
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Dược lý học
Cung cấp những kiến thức cơ bản về: sự hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ và dược động học cơ bản; tác dụng của thuốc; thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương; thuốc tác dụng trên hệ thần...
Ký hiệu xếp giá:
Cung cấp các kiến thức về chiến lược, sản phẩm và công suất; quy trình sản xuất và dịch vụ, quy trình trong chuỗi cung ứng, hoạch định và kiểm soát cung cầu.
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán và hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính trong trường học; hướng dẫn bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm và cập...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập, bài tập về kiểm toán và kiểm toán độc lập, hệ thống kiểm soát nội bộ, chuẩn bị kiểm toán, các vấn đề bằng chứng kiểm toán, hoàn thành kiểm toán, đạo...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học (NCKH), đề tài NCKH, các phương pháp NCKH, thu thập tài liệu và phương pháp thu thập tài liệu phục vụ NCKH, trình tự NCKH, viết và thể hiện công trình NCKH, áp...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày khái niệm chung về thuế, hệ thống thuế, cơ sở lý thuyết, thông lệ về thuế tiêu dùng. Tổng quan về thuế; thuế xuất - nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập...
Đang xem: 12113