Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan về dạy - học lâm sàng, dạy - học theo mục tiêu, dạy - học dựa trên năng lực và đảm bảo chất lượng dạy - học lâm sàng; khái niệm và cách thức xây dựng; các phương pháp dạy - học...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu cơ sở thanh toán quốc tế; nghiệp cụ thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương có kèm các câu hỏi đáp, bộ đề thi - đáp án và phụ lục.
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày kiến thức cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp, phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, hệ thống sổ kế toán Việt Nam, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, kế toán nguyên vật...
Ký hiệu xếp giá:
Khái quát chung về hệ thống thuế và kế toán thuế Việt Nam; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất, nhập khẩu và kế...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về kỹ thuật lập trình Python, bài thập thực hành Python, 50 thủ thuật với Python, khoa học dữ liệu với Python, tạo các ứng dụng web với Python, Python cho các chuyên gia, tạo phần mở rộng...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp: Yếu tố xây dựng; tiêu chí lựa chọn; lực lượng cạnh tranh; chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh; tạo lập...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu cách lập chiến lược marketing; cách thấu hiểu khách hàng, cách định vị doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu; cách sử dụng truyền thông xã hội; cách trở thành chuyên gia marketing về tìm...
Ký hiệu xếp giá:
Cung cấp phương pháp, quy trình và các công cụ cần thiết để các công ty chuyển đổi sang mô hình vận hành dựa trên Smarketing (sự tích hợp các quy trình bán hàng và tiếp thị của một doanh nghiệp với...
Ký hiệu xếp giá:
Cung cấp các mẫu câu giao tiếp theo chủ đề đa dạng bao gồm phần chữ Hán, phiên âm chuẩn quốc tế, phần âm mô phòng bằng tiếng Việt và phần dịch nghĩa. Đồng thời cuốn sách còn có các công thức ngắn gọn...
Ký hiệu xếp giá:
Giao diện người dùng đồ họa; những điều cần biết khi lập trình game; tạo các game với Pygame; lập trình game Tic Tac Toe với các yêu cầu khác nhau; lập trình game đua xe; lập trình game Ping Pong.
Đang xem: 2166