Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá: 621.317N5768d 2017
Trình bày các khái niệm và hệ thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất, bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến áp một chiều, bộ nghịch lưu và bộ biến tần.
Ký hiệu xếp giá: 005.133N5768l 2018
Trình bày một số kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn ngữ VC#, lập trình VC#, các khái niệm chính trong VC#, phát biểu Class & Interface trong VC#, vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa các đối tượng,...
Ký hiệu xếp giá: 621.80711N5768g 2019
Trình bày cấu trúc cơ cấu máy, phân tích động lực học cơ cấu phẳng, một số vấn đề chủ yếu trong tính toán thiết kế truyền động cơ khí, truyền động bánh răng, hệ bánh răng, truyền trục vít, truyền...
Ký hiệu xếp giá: 363.378H4321t 2021
Trình bày những thông tin cơ bản về hệ thống chữa cháy trong công trình, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động, chữa cháy màng ngăn nước và hệ thống chữa cháy khác.
Ký hiệu xếp giá: 621.31H6782h 2020
Trình bày những kiến thức xác định tâm phụ tải, xác định phụ tải tính toán, thiết kế chiếu sáng, chọn máy biến áp cho nhà máy, chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ, kiểm tra sụt áp thiết bị tiêu thụ điện,...
Ký hiệu xếp giá: 005.10711H6786g 2019
Tổng quan về lập trình. Cung cấp các kỹ thuật cơ bản dành cho người mới bắt đầu như: kỹ thuật lập trình sử dụng ngôn ngữ C#, các kiểu dữ liệu và cách sử dụng, phương pháp gỡ lỗi chương trình, các cấu...
Ký hiệu xếp giá: 005.10711H6786g 2020
Trình bày tổng quan về công nghệ WPF, xử lý giao diện với control cơ bản, nâng cao; xử lý dữ liệu mảng, tập hợp và chuỗi; giới thiệu một số kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, Interface,...
Ký hiệu xếp giá: 628.1028D6317t 2021
Giới thiệu các bước thiết kế, lựa chọn quy mô một số hệ thống/ công trình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ, phân tán đảm bảo cung cấp nước sạch có chất lượng đạt tiêu chuẩn cho các vùng dân cư nông thôn.
Ký hiệu xếp giá: 627.52P574c
Giới thiệu về khái niệm hạn hán, xâm nhập mặn, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nguyên nhân và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; Các đặc trưng của hạn hán và...
Ký hiệu xếp giá: 621.370711N5768g 2020
Trình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường điện, cảm biến và bộ chuyển đổi; hướng dẫn từng bước thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua các bài tập thực...
Đang xem: 578