Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Ô tô
Khái quát lịch sử hình thành, quá trình phát minh xe ô tô và kỹ thuật cấu thành của một chiếc xe ô tô từ thời cổ đến hiện đại; giới thiệu môn đua xe thể thao, các loại xe ô tô của tương lai cùng bảng...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác; nghiên cứu sự rủi...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế; kiểm định giả thuyết nghiên cứu; kiểm định phi tham số; ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính; ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic; mô...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về nghiên cứu; nghiên cứu thực nghiệm; sự đo lường và thang đo các khái niệm; chọn mẫu; phương pháp trích dẫn và viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng mô...
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Kiểm toán
Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; hệ thống kiểm soát nội bộ; chuẩn bị kiểm toán; các vấn đề cơ bản và nâng cao về bằng chứng kiểm toán; hoàn thành kiểm toán; vấn đề đạo đức nghề nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá chất...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về IoT và cảm biến; các bài tập thực hành với lập trình Arduino; ứng dụng lập trình Arduino và cảm biến; tìm hiểu truyền thông không dây; cấu hình cho ESP8266; một số tính năng khác của...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về hệ vạn vật kết nối IoT; làm quen với Arduino; Arduino và bộ chuyển đổi; Arduino và bàn phím Hex; giới thiệu về truyền thông không dây; Arduino và truyền thông RF; Arduino và Bluetooth;...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về phần mềm và các kiến thức về kiểm thử phần mềm: Chiến lược và các giai đoạn kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen, xây dựng Test case, ứng dụng kiểm thử, kiểm thử với...
Đang xem: 428