Thư viện Lạc Hồng
Mạng Nơron nhân tạo - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
006.3 Ma-T
Dewey
006.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 0
Mô tả
528tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 08:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan : mạng Nơron nhân tạo và tính toán noron Chương 2: Nền tảng toán học trong nghiên cứu mạng ANN Chương 3: Các thành phần cơ bản của ANN Chương 4: Ánh xạ đơn vị - đơn và Percetron Chương 5: Nhập môn ánh xạ nơron và các ứng dụng của bộ liên kết mẫu Chương 6: Mạng chuyển tiếp và đào tạo : Phần 1 Chương 7: Mạng chuyển tiếp phần 2: Mở rộng và các vấn đề nâng cao Chương 8: Mạng hồi quy Chương 9: Các mạng cạnh tranh và tự tổ chức Chương 10: CÁc mạng hàm cơ sở xuyên tâm và các mạng Noron thời gian trể Chương 11: Mạng Nơron mờ, bao gồm tập mờ, lôgíc mờ và ứng dụng Mạng Nơron nhân tạo ANN Chương 12: Các vấn đề phần cứng và ứng dụng Mạng Nơron nhân tạo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001244  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1032