Thư viện Lạc Hồng
Trí tuệ nhân tạo : Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức

Ký hiệu xếp giá
006.3Tr-T
Dewey
006.3
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
239tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 08:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CHƯƠNG 1: KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 1.1 Lịch sử phát triển của khoa học TTNT. 1.2 Khoa học TTNT: Các khái niệm cơ bản. 1.3 Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng cơ bản của TTNT. 1.4 Những vấn đề chưa được giải quyết trong TTNT. 1.5 Những vấn đề đặt ra trong TTNT CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Giải quyết vấn đề và khoa học TTNT. 2.2 Giải quyết vấn đề của con người. 2.3 Phân loại vấn đề . Các đặt trưng cơ bản của vấn đề 2.4 Những thành phần cơ bản trong quá trình giải quyết vấn đề. 2.5 Các phương pháp biểu diễn vấn đề. 2.6 Các phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản. 2.7 Giải quyết vấn đề và các kỹ thuật Heuristic. 2.8 Các phương pháp giải quyết vấn đề khác. 2.9 Các hệ thống giải quyết vấn đề.Bài tập CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ KỸ NGHỆ XỬ LÝ TRI THỨC 3.1 Nhập môn. 3.2 Tri thức và dữ liệu. 3.3 Phân loại tri thức. 3.4 Bản chất của tri thức chuyên gia. 3.5 Tri thức và suy diễn. 3.6 Các phương pháp biểu diễn tri thức. 3.7 Các khía cạnh sử lý tri thức. 3.8 Các hệ cơ sở tri thức
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001245  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1039