Thư viện Lạc Hồng
Trí tuệ nhân tạo : Các cấu trúc và chiến lược giải quyết vấn đề

Ký hiệu xếp giá
006.3Tr-T
Dewey
006.3
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
698tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Trí tuệ nhân tạo: Nguồn gốc và quy mô của nó Phần 2: Trí tuệ nhân tạo như là biểu diễn và tìm kiếm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001236  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 199