Thư viện Lạc Hồng
Trí tuệ nhân tạo Lập trình tiến hóa

Ký hiệu xếp giá
006.3Tr-T
Dewey
006.3
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
350tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 08:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thuật giải di truyền Phần 2: Tối ưu số Phần 3: Tối ưu tổ hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001240  Còn  Rỗi          
100001241  Còn  Rỗi          
100001242  Còn  Rỗi          
100001243  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 366