Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp cho ngành quản trị kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
515.330To-C
Dewey
515.330
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
383tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 11:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Chương 1: Đại số tuyến tính Chương 2: Không gian tuyến tính Chương 3: Mặt bậc 2 Chương 4: Hàm số và giới hạn của hàm số Chương 5: Đạo hàm và vi phân Chương 6: Tích phân không gian xác định Chương 7: Tích phân xác định Chương 8: Hàm nhiều biến Phần 2: Chương 1: Phương trình vi phân Chương 2: Phương trình sai phân Chương 3: Quy hoạch tuyến tính Chương 4: Lý thuyết xác suất Chương 5: Lý thuyết trò chơi Chương 6: MỘt số mô hình toán học của các bài toán kinh tế thường gặp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1039