Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình tâm lý học

Ký hiệu xếp giá
150.1 Ta-H
Dewey
150.1
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
272tr ; 20
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức. Chương III : Hoạt động, giao tiếp, nhân cách. Chương IV : Chú ý. Chương V : Trí nhớ. Chương VI : Ý chí và hành động kỹ xảo, thói quen. Chương VII : Hoạt động nhận thức. Chương VIII: Những thuộc tính của nhân cách. Chương IX : Sự phát triển tâm lý và đặc điển tâm lý lứa tuổi học sinh phổ thông cơ sở, PTTH. Chương X : Một số vấn đề tâm lý học dạy học và giáo dục. Chương XI : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người thầy giáo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000005  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1650