Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: tập 2: Đại số tuyến tính, phương trình vi phân

Ký hiệu xếp giá
515To-C
Dewey
515
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
273tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Định thức Chương 2: Không gian vectơ Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính Chương 4: Ánh xạ tuyến tính Chương 5: Ma trận Chương 6: Dạng sóng tuyến tính và dạng toàn phương Chương 7: Phương trình vi phân cấp 1 Chương 8: Phương trình vi phân cấp cao Chương 9: Hệ phương trình vi phân
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001299  Còn  Đang mượn  D04134042  Nguyễn Hoàng Anh Thông  10/01/2007 
100001298  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 833