Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: tập 1: Giải tích toán học

Ký hiệu xếp giá
515To-C
Dewey
515
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
384tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Số thực, dãy số thực Chương 2: Giới hạn và tính liên tục của hàm 1 biến Chương 3: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến Chương 4: Tích phân Chương 5: Chuỗi Chương 6: Đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến Chương 7: Tích phân bội Chương 8: Tích phân đường và tích phân mặt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001297  Còn  Rỗi          
100003976  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1954