Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp A3

Ký hiệu xếp giá
515.1To-C
Dewey
515.1
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Giáo dục, 1999
Mô tả
256tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến Chương 2: Cực trị của hàm nhiều biến Chương 3: Tích phân bội Chương 4: Tích phân đường, tích phân mặt Chương 5: Phương trình vi phân cấp 1 Chương 6: Phương trình vi phân cấp cao Chương 7: Hệ phương trình vi phân
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001292  Thất lạc            
100001293  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1257