Thư viện Lạc Hồng
Những chương chuyên ngành của giải tích toán học

Ký hiệu xếp giá
515.076Nh-H
Dewey
515.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 1996
Mô tả
536tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 8: Tích phân bội Chương 9: Phương trình vi phân Chương 10: Giải tích vectơ Chương 11: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết hàm phức Chương 12: Chuỗi và ứng dụng Chương 13: Phép tính toán tử
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001287  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 965