Thư viện Lạc Hồng
Hàm biến phức : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
515.907 6 Ha-P
Dewey
515.907 6
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
218tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: SỐ phức - Mặt phẳng phức Chương 2: Hàm biến phức Chương 3: Ánh xạ bảo giác (Các phép biến hình sơ cấp) Chương 4: Tích phân Chương 5: Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent Chương 6: Thặng dư Chương 7: Phép tính toán tử
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001285  Còn  Rỗi          
100001286  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 244