Thư viện Lạc Hồng
Biến đổi tích phân

Ký hiệu xếp giá
515.34Bi-P
Dewey
515.34
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
161tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 03:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001280  Còn  Rỗi          
100001281  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1605