Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp tính

Ký hiệu xếp giá
511.004Ph-T
Dewey
511.004
Xuất bản
Tái bản lần 6. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
123tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 04:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sai số Chương 2: Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình Chương 3: Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính Chương 4: Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định Chương 6: Tính gần đúng nghiệm của bài toán Cosi đối với phương trình vi phân thường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001251  Còn  Rỗi          
100001252  Còn  Rỗi          
100001253  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1758