Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp tính và các thuật toán

Ký hiệu xếp giá
511.004Ph-T
Dewey
511.004
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
400tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 04:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sai số Chương 2: Phép tính nội suy Chương 3: Xấp xỉ đều Chương 4: Xấp xỉ trung bình bình phương phương pháp bình phương tối thiểu Chương 5: Đạo hàm và tích phân bằng số Chương 6: Phương trình đại số siêu việt Chương 7: Phương pháp tính đại số tuyến tính Chương 8: Tính gần đúng phương trình vi phân thường Chương 9: Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp sai phân Chương 10: Phương trình tích phân Fređôm và các phương pháp gần đúng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001257  Còn  Rỗi          
100001258  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1869