Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp số

Ký hiệu xếp giá
512.700 4Ph-S
Dewey
512.700 4
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả
309tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tính toán gần đúng và đánh giá sai số Chương 2: Giải phương trình f(x) = 0 Chương 3: Giải bằng số hệ thống các phường trình đại số tuyến tính Chương 4: Nội suy các hàm số Chương 5: Tính Đạo hàm và tích phân Chương 6: Tính gần đúng phương trình vi phân thường Chương 7: Các phương pháp biến đổi Fourier Chương 8: Giải bằng số các phường trình đạo hàm riêng và các phương trình tích phân Chương 9: Phần mềm Mathematica Chương 10: Phương trình tích phân Fređôm và các phương pháp gần đúng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001276  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 644