Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học thể dục thể thao

Ký hiệu xếp giá
150.796 07Ta-T
Dewey
150.796 07
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
147tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Đối tuợng và nhiệm vụ của TLH TDTT Chương II : Đặc điểm tâm lý của hoạt động TDTT. Chương III : Cơ sở tâm lý của giảng dạy thể dục và huấn luyện thể thao. Chương IV : Chuẩn bị tâm lý thi đấu cho vận động viên. Chương V : Năng lực sư phạm của giáo viên thể dục. Chương VI : Những quan điển cơ bản về tuyển chọn nhân tài thể thao. Chương VII : Phương pháp dự báo tuyển chọn vận động viên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000021  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 159