Thư viện Lạc Hồng
Toán Olimpic cho sinh viên T1

Ký hiệu xếp giá
515.13To-V
Dewey
515.13
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
278tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 05:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Dãy số và giới hạn Chương 2: Sự liên tục của hàm số 1 biến Chương 3: Phép tính vi phân hàm một biến Chương 4: Phép tính tích phân Chương 5: Hàm nhiều biến Chương 6: Chuỗi Chương 7: Phương trình vi phân Chương 8: Phương trình và bất phương trình Chương 9: Hàm biến số phức Chương 10: KHông gian Metric và không gian Topo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001282  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1520