Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học lao động

Ký hiệu xếp giá
158.7Ta-Đ
Dewey
158.7
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Mô tả
232tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Khái quát về lao động và tâm lý học lao động. Chương II : Hệ thống người, máy, môi trường. Chương III : Sự thích ứng con người với những yêu cầu của hệ thống. Chương IV : Sự thích ứng hệ thống với con người. Chương V : Sự mệt mỏi, các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và vấn đề an toàn lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000022  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1519