Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
511.500 4Ly-D
Dewey
511.500 4
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
159tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/08/2004 06:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Bậc của đỉnh đồ thị Chương 3: Xích, chu trình, đường và vòng Chương 4: Đồ thị liên thông Chương 5: Hàm Grundy Chương 6: Chu số Chương 7: Sắc số cà đồ thị màu Chương 8: Số ổn định trong và số ổn định ngoài Chương 9: Nhân của đồ thị Chương 10: Trò chơi trên đồ thị Chương 11: Đồ thị Eulere Chương 12: mạng vận tải Chương 13: Cặp ghép Chương 14: Đồ thị Hamilton Chương 15: Đường đi ngắn nhất Chương 16: cây và bụi Chương 17: Đồ thị phẳng Chương 18: Các bài tập kèm theo lời giải
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001247  Còn  Rỗi          
100001248  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1545