Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử văn minh thế giới

Ký hiệu xếp giá
909V500D
Dewey
909
Xuất bản
Tái bản lần 12. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
383tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/03/2011 01:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm 9 chương bao gồm những nội dung cơ bản và hệ thống về những nền văn minh tiêu biểu trong thời cổ trung đại ở Bắc Phi, Châu Á, khu vực Mỹ Latinh, nền văn minh công nghiệp và thông tin cận hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014327  Còn  Rỗi          
100014328  Còn  Rỗi          
100014332  Còn  Rỗi          
100014333  Còn  Rỗi          
100014334  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 798