Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: Giải tích hàm nhiều biến, phương trình vi phân

Ký hiệu xếp giá
515.3Đ450C
Dewey
515.3
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
571tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/03/2011 02:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm: Chương 1: Hàm vector, đường mặt trong không gian; Chương 2: Hàm nhiều biến; Chương 3: Ứng dụng hàm nhiều biến; Chương 4: Tích phân bội; Chương 5: Tích phân đường; Chương 6: Tích phân mặt; Chương 7: Lý thuyết trường; Chương 8: Phương trình vi phân; Chương 9: Phương trình vi phân đạo hàm riêng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014486  Còn  Rỗi          
100014487  Còn  Rỗi          
100014488  Còn  Rỗi          
100014489  Còn  Rỗi          
100014490  Còn  Rỗi          
100014491  Còn  Rỗi          
100014492  Còn  Rỗi          
100014493  Còn  Rỗi          
100014494  Còn  Rỗi          
100014495  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 554