Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402TR120V
Dewey
621.402
Xuất bản
1. - Giáo dục, 2007
Mô tả
317tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/03/2011 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình kỹ thuật nhiệt gồm 2 phần; phần 1: nhiệt động kỹ thuật (định nghĩa và những khái niệm cơ bản; khí lý tưởng và khí thực, cách xác định trạng thái của một chất; hỗn hợp khí và các quá trình nhiệt động cơ bản của môi chất; máy nén và quá trình nén khí trong máy nén 83; không khí ẩm và các quá trình nhiệt động; các chu trình nhiệt động); phần 2: truyền nhiệt (dẫn nhiệt; trao đổi nhiệt đổi lưu; trao đổi nhiệt bức xạ; truyền nhiệt hỗn hợp và thiết bị trao đổi nhiệt).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014424  Còn  Rỗi          
100014425  Còn  Rỗi          
100014426  Còn  Rỗi          
100014427  Còn  Rỗi          
100014428  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1539