Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.61V400V
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
443tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/03/2011 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 6 chương: Chương 1: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 3: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 4: Kế toán nguồn kinh phí; Chương 5: Kế toán các khoản thu chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 6: Hệ thống báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014481  Còn  Rỗi          
100014482  Còn  Rỗi          
100014483  Còn  Rỗi          
100014484  Còn  Rỗi          
100014485  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1875