Thư viện Lạc Hồng
Đảm bảo chất lượng

Ký hiệu xếp giá
658.401 3 PH104N 2010
Dewey
658.401 3
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
400tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chất lượng
Ngày cập nhật
18/03/2011 08:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 9 chương: Chương 1: Mở đầu về đảm bảo chất lượng; Chương 2: Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Chương 3: Các công cụ quản lý chất lượng; Chương 4: Đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm; Chương 5: KAIZEN; Chương 6: 5S; Chương 7: Hệ thống ISO 9000 và ISO 14000; Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện; Chương 9: Phương hướng phát triển của đảm bảo chất lượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014511  Còn  Rỗi          
100014512  Còn  Rỗi          
100014513  Còn  Rỗi          
100014514  Còn  Rỗi          
100014515  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 559