Thư viện Lạc Hồng
Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.319NG527H
Dewey
621.319
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
399tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/03/2011 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần: Phần 1: Tóm tắt lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện và các bài tập áp dụng; Phần 2: Gồm bài tập tính toán, chỉnh đặt, thiết kể rơle bảo vệ các phần tử, các thiết bị tự động trong hệ thống điện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014506  Còn  Rỗi          
100014507  Còn  Rỗi          
100014508  Còn  Rỗi          
100014509  Còn  Rỗi          
100014510  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 784