Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chất lượng

Ký hiệu xếp giá
658.401 3 B510N 2010
Dewey
658.401 3
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
352tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chất lượng
Ngày cập nhật
18/03/2011 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Những nền tảng về chất lương; Chi phí chất lượng; Kiếm soát quá trình bằng thống kê; Kiểm tra và đánh giá chất lượng; Các hệ thống chất lượng; BENCHMARKING; Triển khai chức năng chất lượng (QFD); Chất lượng trong dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014532  Còn  Rỗi          
100014533  Còn  Rỗi          
100014534  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1946