Thư viện Lạc Hồng
Xác suất thống kê

Ký hiệu xếp giá
519.2 Xa-K
Dewey
519.2
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
243tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tập hợp và giải tích tổ hợp Chương 2: Sự ngẫu nhiên và xác suất Chương 3: Biến ngẫu nhiên Chương 4: Vectơ ngẫu nhiên Chương 5: Các Định lý giới hạn Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên Chương 7: Ước lượng tham số Chương 8: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 10: Khái niệm lý thuyết tương quan
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001330  Còn  Rỗi          
100001331  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 704