Thư viện Lạc Hồng
Lập - Thẩm định và quản trị dự án đầu tư

Ký hiệu xếp giá
658.404PH104X
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2010
Mô tả
358tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thẩm định dự án, thiết lập dự án
Ngày cập nhật
18/03/2011 11:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 8 chương: Chương 1: Cơ sở phương pháp luận; Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư; Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư; Chương 4: Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong điều kiện có lạm phát; Chương 5: Xác định quy mô và thời điểm đầu tư; Chương 6: Quản lý thời gian thực hiện dự án; Chương 7: Quản lý chi phí thực hiện dự án; Chương 8: Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014553  Còn  Rỗi          
100014554  Còn  Rỗi          
100014555  Còn  Rỗi          
100014556  Còn  Rỗi          
100014557  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1240