Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học quản lý

Ký hiệu xếp giá
658.400 19L250TH
Dewey
658.400 19
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
260tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/03/2011 01:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về quản lý và đối tượng của tâm lý học quản lý. Đặc điểm tâm lý của hoạt động quản lý và vai trò của người quản lý. Nhân cách người quản lý, phong cách quản lý, quyền lực, uy tín của người quản lý và những thách thức của người quản lý trong thế kỷ 21.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014546  Còn  Rỗi          
100014547  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 320