Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học: Dùng cho các trường đại học kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
540.1NG527H
Dewey
540.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 16. - Giáo dục, 2009
Mô tả
263tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/03/2011 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về nhiệt động hóa học: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và hóa học - nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lý thứ 2 của nhiệt động vào hóa học chiếu và giới hạn tự diễn biến của quá trình, cân bằng hóa học, cân bằng pha trong hệ một cấu tử, dung dịch, dung dịch điện li, hiện tượng bề mặt. Động hóa học và các quá trình điện hóa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  13 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014571  Còn  Rỗi          
100014572  Còn  Rỗi          
100014573  Còn  Rỗi          
100014575  Còn  Rỗi          
100014576  Còn  Rỗi          
100014593  Còn  Rỗi          
100014594  Còn  Rỗi          
100014601  Còn  Rỗi          
100014602  Còn  Rỗi          
100014603  Còn  Rỗi          
100014604  Còn  Rỗi          
100014605  Còn  Rỗi          
100014606  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2692