Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Kỹ thuật phản ứng

Ký hiệu xếp giá
541.39V500B
Dewey
541.39
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
52tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/03/2011 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu các Ví dụ (có kèm lời giải mẫu) và đưa ra các bài tập để sinh viên tự giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014392  Còn  Rỗi          
100014393  Còn  Rỗi          
100014394  Còn  Rỗi          
100014395  Còn  Rỗi          
100014396  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1503