Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học & giáo dục học

Ký hiệu xếp giá
153.370 15Ta-H
Dewey
153.370 15
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
212tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Giáo dục và giảng dạy từ năm 1935. Phần II : Những phương pháp mới - cơ sở tâm lý học của chúng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000004  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1530