Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương T3 : Quang học,Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Ký hiệu xếp giá
530Vâ-C
Dewey
530
Xuất bản
tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
244tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
A: QUANG HỌC Chương 1: Cơ sở của quang hình học ,các đại lượng trắc quang Chương 2: Cơ sở của quang học sóng Chương 3: nhiễu xạ ánh sáng Chương 4: Phân cực ánh sáng Chương 5: Quang học lượng tử B: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN Chương 6: Cơ học lượng tử Chương 7: Vật lý nguyên tử Chương 8: Vật lý hạt nhân Chương 9: Hạt cơ bản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001369  Còn  Rỗi          
100001370  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 217