Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương T3 : Quang học,Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Ký hiệu xếp giá
530Vâ-C
Dewey
530
Xuất bản
tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
244tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vũ trụ và các thiên thể Chương 2: Năng lượng Chương 3: các vật liệu rắn Chương 4: Máy phát lượng tử Chương 5: Các hạt sơ cấp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001371  Còn  Rỗi          
100001372  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1159