Thư viện Lạc Hồng
Thống kê : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
519.507 6 Th-K
Dewey
519.507 6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
188tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 11:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN 1: ĐỀ BÀI TẬP Chương 1: Thống kê mô tả Chương 2: Đại cương về lý thuyết xác suất Chương 3: Ước lượng tham số Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 5: Bài toán so sánh Chương 6: Bài toán so sánh mở rộng Chương 7: Phân tích tương quan và hồi quy PHẦN 2: LỜI GIẢ VÀ ĐÁP SỐ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001349  Còn  Rỗi          
100001350  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1538