Thư viện Lạc Hồng
Trang bị Điện - Điện tử máy công nghiệp dùng chung

Ký hiệu xếp giá
621.31V500QU
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
187tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/03/2011 02:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 4 chương nội dung đề cập tới trang bị điện - điện tử của các máy, mỗi máy đều được giới thiệu và phân tích quá trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật, ứng dụng cơ bản, cơ sở lý luận và tính chọn công suất, loại động cơ truyền động cũng như gợi ý về hệ truyền động và phân tích một số sơ đồ điều khiển điển hình: Chương 1: Trang bị điện - điện tử các máy nâng vận chuyển; Chương 2: Trang bị điện - điện tử lò điện; Chương 3: Trang bị điện - điện tử máy hàn điện; Chương 4: Trang bị điện - điện tử các máy thủy khí.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014477  Còn  Rỗi          
100014478  Còn  Rỗi          
100014479  Còn  Rỗi          
100014480  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 505