Thư viện Lạc Hồng
Luật bảo vệ môi trường: Hiệu lực từ 01-07-2006

Ký hiệu xếp giá
344.597 046L504B
Dewey
344.597 046
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2008
Mô tả
127tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/03/2011 04:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 (18/10-29/11/2005) thông qua, bao gồm 136 điều trong 16 chương: Những quy định chung; Tiêu chuẩn môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác; Quản lý chất thải...vvv
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014466  Còn  Rỗi          
100014467  Còn  Rỗi          
100014468  Còn  Rỗi          
100014469  Còn  Rỗi          
100014470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1248