Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương T3- phần 1: quang học, vật lí nguyên tử và hạt nhân

Ký hiệu xếp giá
530.107 6Vâ-C
Dewey
530.107 6
Xuất bản
Tái bản lần thứ 12. - H.: Giáo dục, 2005
Mô tả
243tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 02:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
A: CƠ HỌC Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Động lực học hệ chất điểm-động lực học vật rắn Chương 4: Năng lượng Chương 5: Trường hấp dẫn Chương 6: Cơ học tương đối tính Chương 7: Cơ học chất lưu B: NHIỆT HỌC Chương mở đầu : những định luật thực nghiệm về chất khí Chương 8: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học Chương 9: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học Chương 10: Khí thực Chương 11: Chất lỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001373  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 843