Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương T3 : Quang học,Vật lý lượng tử

Ký hiệu xếp giá
530.107 6Vâ-C
Dewey
530.107 6
Xuất bản
tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
212tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN : QUANG HỌC Chương 1: Giao thoa ánh sáng Chương 2: nhiễu xạ ánh sáng Chương 3: Phân cực ánh sáng Chương 4:Quang học lượng tử A: Bức xạ nhiệt B: Bản chất hạt của bức xạ điện từ PHẦN: VẬT LÝ LƯƠNG TỬ Chương 5:Cơ học lượng tử Chương 6:Nguyên tử, Phân tử Chương 7:Hạt nhân nguyên tử ,Hạt sơ cấp A: Hạt nhân B Hạt sơ cấp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001375  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 46