Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết thống kê : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
519.5 Ly-H
Dewey
519.5
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1998
Mô tả
245tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập môn thống kê học Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Tổng hợp và trình bày số liệu thống kê Chương 4: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng Chương 5: Điều tra chọn mẫu Chương 6: Dãy số thời gian Chương 7: Phân tích mối liên hệ tương quang giữa các hiện tượng nghiên cứu Chương 8: Dự báo thống kê Chương 9: Chỉ số Chương 10: Lý thuyết quyết định
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001348  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1290