Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch du lịch

Ký hiệu xếp giá
910B510TH
Dewey
910
Xuất bản
3. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
342tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 09:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 8 nội dung chính: Dẫn luận quy hoạch du lịch; Nghiên cứu tiềm năng và các điều kiện quy hoạch du lịch; Nghiên cứu thực trạng kinh doanh du lịch và cơ sở khoa học của việc xây dựng bản đồ trong quy hoạch du lịch.Dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng - chiến lược phát triển du lịch; Tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án quy hoạch phát triển du lịch đến tài nguyên - môi trường; Quy hoạch du lịch ở vùng biển, vùng núi, vùng nông thông và ven đô
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014566  Còn  Rỗi          
100014567  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 978