Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế

Ký hiệu xếp giá
657.48 K250T
Dewey
657.48
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2010
Mô tả
614tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những công tác kế toán ở các loại hình doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước, kế toán các loại hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa, kế toán bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (theo thông tư 20/2006/TT-BTC), kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ( theo thông tư 20/2006/TT-BTC). Báo cáo tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014436  Còn  Rỗi          
100014437  Còn  Rỗi          
100014438  Thất lạc            
100014439  Còn  Rỗi          
100014440  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1329