Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2, Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán

Ký hiệu xếp giá
657C5141.2
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2010
Mô tả
543tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm và giữa niên độ, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán, sơ đồ kế toán và các hoạt động kinh tế chủ yếu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014569  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1009